MSB bán đấu giá bất động sản tại tỉnh Gia Lai, giá khởi điểm gần 1,3 tỷ đồng

Thứ ba, 14 Tháng 3 2023 01:57

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Gia Lai là tài sản bảo đảm của khách hàng, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản bán đấu giá bao gồm:

Tài sản 1: quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BĐ497109, số vào sổ cấp GCN: 02998 do UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/08/2011, cập nhật chuyển nhượng cho bà Võ Thị Hợi và ông Nguyễn Bảo Quốc ngày 21/06/2012;

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành A Đ628074, số vào sổ cấp GCN: H00761 do UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/02/2006, cập nhật chuyển nhượng cho bà Võ Thị Hợi và ông Nguyễn Bảo Quốc ngày 18/05/2017.

Giá khởi điểm của tài sản 1 + 2 là 1.292.000.000 đồng. Tiền đặt trước là 230.000.000 đồng

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến hết ngày 27/03/2023 trong giờ hành chính.

Thời gian tổ chức bán đấu giá là ngày 30/03/2023 (đối với tài sản 01 là từ 10h00' và đối với tài sản 02 là từ 10h30').

(Nguồn: MSB)

Xem 150 lần

footer