OceanBank điều chỉnh dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS

Thứ sáu, 10 Tháng 3 2023 03:54

Kể từ ngày 10/3/2023, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) chính thức áp dụng gửi tin nhắn biến động số dư cho giao dịch từ 50.000 VND trở lên (Tất cả các giao dịch thẻ VISA OceanBank vẫn được gửi SMS biến động số dư bình thường).

OceanBank dieu chinh dich vu thong bao bien dong so du

Tuy nhiên, khách hàng vẫn nhận được các thông báo giao dịch với giá trị dưới 50.000 VND từ thông báo OTT của ứng dụng Easy OceanBank Mobile (EOM). Việc tra cứu giao dịch có thể dễ dàng thực hiện trên ứng dụng EOM, dịch vụ Easy Internet Banking (https://ib.oceanbank.vn/) hoặc trực tiếp tại các quầy giao dịch.

Thông tin chi tiết, hãy liên hệ với tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 58 88 15 (miễn phí cuộc gọi) hoặc đến chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất.

Xem 169 lần

footer