MSB bán đấu giá 3 lô bất động sản tại tỉnh Bình Thuận

Thứ ba, 07 Tháng 3 2023 03:07

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bình Thuận nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản bán đấu giá bao gồm

Tài sản 1: quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 628360, số vào sổ cấp GCN: H00089 do UBND Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận cấp ngày 06/02/2009, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 29/11/2019; 

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 628359, số vào sổ cấp GCN: H00088 do UBND Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận cấp ngày 06/02/2009 và

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 211486, số vào sổ cấp GCN: H06691 do UBND Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/12/2005, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 21/4/2006.

Giá khởi điểm của tài sản 1 + 2 là  2.238.200.000 đồng. Tiền đặt trước là 223.820.000 đồng

Giá khởi điểm của tài sản 3 là 2.337.475.000 đồng. Tiền đặt trước: 234.000.000 đồng

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến hết 16 giờ 00 phút ngày 21/3/2023

(Nguồn: MSB)

Xem 281 lần

footer