MSB thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý Kho B3 Hội sở chính Hồ Chí Minh

Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 03:22

Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng Thanh lý thuộc Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo cần bán thanh lý Kho B3 Hội sở chính Hồ Chí Minh do không còn sử dụng.

Giá khởi điểm: 140.000.000 VNĐ

Giá trị đặt cọc: 30.000.000 VNĐ - Chuyển khoản - Tài khoản 280701007 tại chi nhánh - Tên Tài khoản: NH TMCP Hàng hải VN - Nội dung: Chuyển tiền đặt cọc lô thanh lý Tài sản MSB Kho B3 HSC HCM

Khách hàng đăng ký mua nộp tiền đặt cọc trong thời gian nhận hồ sơ được coi là hợp lệ.

Thời gian khách hàng nộp tiền sau khi có kết quả trúng thầu. Trong trường hợp sau 3h kể từ khi nhận được kết quả trúng thầu, người trúng thầu với bất kỳ lý do gì không nộp đủ tiền hàng, sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc, đồng thời người trả giá cao kế tiếp được chọn là người mua hàng hợp lệ.

Sau khi có thông báo trúng thầu, khách trúng thầu sẽ nộp tiền mua và bốc hàng; tiền cọc của các khách đăng ký mua sẽ được trả lại sau khi hoàn thiện bốc hàng.

Thời gian bốc hàng từ ngày 24/02/2023 - 28/02/2023

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 18/02/2023

Danh mục tài sản thanh lý: Theo file đính kèm xem tại đây.

Phương thức trả giá: Gửi thông tin trả giá vào hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Nội dung gửi theo mẫu tại đây).

Đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến thanh lý tài sản: Nguyễn Thành Hưng 0966 799 559 TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Q.1, TP.HCM.

Xem 274 lần

footer