MSB thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý

Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 02:52

Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng Thanh lý thuộc Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo cần bán thanh lý Hệ thống lưu trữ tập trung (máy chủ IBM XIV Dist System) do không còn sử dụng.

Phương thức trả giá: Gửi thông tin trả giá vào hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Nội dung gửi theo mẫu tại đây)

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 11/02/2023 đến hết 12h ngày 14/02/2023

Danh mục tài sản thanh lý:

Tên Tài sản 1: Hệ thống lưu trữ tập trung (máy chủ IBM XIV Dist System)

- Ngày đưa vào sử dụng: 19/11/2012

- Nguyên giá HT/GTPB: 7,241,312,946.00      

- Tình trạng tài sản: Tài sản đã hỏng, tắt

Tên Tài sản 2: Hệ thống lưu trữ tập trung (máy chủ IBM XIV Dist System)

- Ngày đưa vào sử dụng: 19/11/2012

- Nguyên giá HT/GTPB: 7,241,312,945.00      

- Tình trạng tài sản: Tài sản có thể hoạt động, hết License, không phù hợp với MSB đề xuất thanh lý.

Đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến thanh lý tài sản: Pham Vu Cuong (Mr) 097 636 5767 - 29th Floor, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Xem 344 lần

footer