GPBank Quảng Ninh bán đấu giá tài sản

Thứ hai, 06 Tháng 2 2023 02:04

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) thông báo về việc bán đấu giá bất động sản tại tổ 4, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh, có địa chỉ ở tổ 47, khu 3, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, có địa chỉ tại Khu đô thị Hà Khánh A, phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh.

Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 342,5m2 đất ở thuộc thửa đất số 94D, tờ bản đồ 51, tại: Tổ 4, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 099804, vào sổ cấp GCN số: H 43258 do UBND thành phố Hạ Long cấp ngày 09/12/2009 đứng tên chủ sử dụng đất là ông Lê Ngọc Thuần và bà Trần Thị Hải. Và toàn bộ công trình trên đất.

Giá khởi điểm: 2.089.946.961 (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi mốt đồng./)Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm. Cụ thể, là 417.989.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười bảy triệu chín trăm tám mươi chín nghìn đồng./). Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 13/02/2023 đến 17h00 ngày 15/02/2023. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản công ty đấu giá.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn./). Mỗi cá nhân (hộ gia đình), tổ chức chỉ được đăng ký mua 01 bộ hồ sơ.

- Thời gian: (Giờ hành chính, ngày làm việc, trừ ngày lễ từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023). Từ ngày 16/01/2023 đến 17h ngày 13/02/2023

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng và Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh.

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

-  Thời gian bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 16/02/2023

- Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (Kết hợp giơ biển)

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 385 lần

footer