DIV thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm (Đồng Nai)

Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023 01:54

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa cho biết, đã thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi số 75.07.1228.0001.2.1 của Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm (Đồng Nai) theo Quyết định số 29/QĐ-BHTG ngày 30/01/2023 của Tổng Giám đốc DIV.

Cụ thể, DIV thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm có địa chỉ trụ sở tại đường Lý Thái Tổ, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Việc DIV thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là do Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-ĐNA.TTGS ngày 30/12/2022 về việc kết thúc thanh lý và thu hồi Giấy phép Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm.

Tuy nhiên, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm (Đồng Nai) được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Xem 217 lần

footer