Bac A Bank dự kiến kế hoạch bảo trì nâng cấp hệ thống công nghệ hạ tầng

Thứ tư, 18 Tháng 1 2023 08:01

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) vừa cho biết, đã dự kiến kế hoạch bảo trì nâng cấp hệ thống công nghệ hạ tầng, với thời gian từ 22h00 ngày 22/01/2023 (mùng 1 Tết Âm lịch) đến 23h59 ngày 23/01/2023 (mùng 2 Tết Âm lịch), nhằm đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ.

bac a bank du kien ke hoach bao tri nang cap he thong cong nghe ha tang

Cụ thể, thời gian dự kiến bảo trì nâng cấp hệ thống công nghệ hạ tầng, từ 22h00 ngày 22/01/2023 (mùng 1 Tết Âm lịch) đến 23h59 ngày 23/01/2023 (mùng 2 Tết Âm lịch). Theo  đó, các dịch vụ tạm thời gián đoạn trong thời gian nâng cấp như: ATM/POS, Kiosk Banking, các giao dịch Ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking) và Thẻ ghi nợ nội địa.

Xem 184 lần

footer