Vietcombank thí điểm triển khai “Cổng đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến”

Thứ ba, 17 Tháng 1 2023 04:21

Từ ngày 16/01/2023, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức thử nghiệm triển khai “Cổng đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến”, dành cho khách hàng cá nhân tại địa chỉ: http://dangkydichvu.vietcombank.com.vn, nhằm tăng sự tiện lợi và giúp khách hàng rút ngắn thời gian đăng ký dịch vụ.

Cổng Đăng Ký Sản Phẩm Dịch Vụ Trực Tuyến của Vietcombank sẽ giúp khách hàng có thể đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến, chọn địa điểm/thời gian/hình thức tư vấn và có thể tải lên (upload) trước các hồ sơ cần thiết. Sau khi khách hàng đăng ký thành công, nhân viên Vietcombank sẽ rà soát trước hồ sơ (nếu có) để liên hệ hoặc tư vấn trực tiếp cho khách hàng theo thời gian và địa điểm đăng ký.

Hiện cổng đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến cho phép khách hàng đăng ký các sản phẩm: Thẻ ghi nợ và Bảo hiểm (Khách hàng click tại đây để đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến).

Hướng dẫn khách hàng đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến

Bước 1: Truy cập website: http://dangkydichvu.vietcombank.com.vn.

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu hoặc chọn “Đăng ký trực tuyến”.

Bước 3: Khách hàng điền các thông tin cá nhân, hệ thống gửi lại thông tin xác thực.

Bước 4: Khách hàng chọn loại sản phẩm đăng ký (nếu chưa chọn ở Bước 1).

Bước 5: Khách hàng chọn hình thức tư vấn, thời gian và địa điểm tư vấn theo nhu cầu.

Bước 6: Hệ thống hiển thị lại các thông tin để khách hàng rà soát và xác nhận.

Bước 7: Hoàn tất đăng ký và tải lên trước hồ sơ (nếu cần).

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Vietcombank hy vọng việc triển khai thử nghiệm Cổng đăng ký sản phẩm dịch vụ trực tuyến sẽ mang tới sự tiện lợi cho khách hàng và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi đăng ký các dịch vụ ngân hàng.

Xem 204 lần

footer