GPBank Hà Nội bán đấu giá tài sản

Thứ ba, 17 Tháng 1 2023 04:11

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hà Nội (GPBank Hà Nội) thông báo về việc bán đấu giá bất động sản tại số 5 ngách 243/67 tổ 8 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt, có địa chỉ tại tầng 3 số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội (Mã số doanh nghiệp: 0108985754).

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội có địa chỉ tại số 1 phố Vạn Hạnh, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin về tài sản đấu giá: Toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 63-2; Tờ bản đồ số: 3; tại số 5 ngách 243/67 tổ 8 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 614230, Số vào sổ cấp GCN: 564/2006/QĐ-UB 0173/2006; MS: 10127651016 do UBND quận Long Biên cấp ngày 19/04/2006 đứng tên ông Nguyễn Văn Đại).

Giá khởi điểm: 2.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng./) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 400.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 31/01/2023, ngày 01/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/02/2023.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn./)

- Đăng ký đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 09/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/02/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 03/02/2023

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt; Địa chỉ: Tầng 3 số 186 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- Phương thức bán đấu giá: Trả giá lên

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 332 lần

footer