CHỦ NHẬT, 02/04/2023

Eximbank mời thầu gói “Xây lắp - hệ thống kỹ thuật - nội thất”

Thứ hai, 16 Tháng 1 2023 01:59

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói “Xây lắp - hệ thống kỹ thuật - nội thất”, mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu này.

Tên gói thầu: Xây lắp - hệ thống kỹ thuật - nội thất

- Loại gói thầu: Hỗn hợp.

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa - cải tạo xây dựng, hệ thống kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt nội thất rời, dời máy phát điện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 25 ngày (kể từ ngày khởi công).

Tên dự án: Cải tạo - di dời Eximbank Bến Chương Dương (Bình Thạnh).

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 12/01/2023 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 18/01/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản lý TS&PTML - Ngân hàng Eximbank

- Địa chỉ: lầu 3, 232 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35202377

Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).

Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 VNĐ (Mười bảy triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc

Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/01/2023.

Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/01/2023.

Xem 186 lần

footer