CHỦ NHẬT, 02/04/2023

VietinBank mời thầu gói mua sắm “150.000 phôi thẻ E-partner Dual Interface dành cho khách hàng thường”

Thứ sáu, 13 Tháng 1 2023 02:38

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) mời các công ty có đủ điều kiện và khả năng tham dự gói thầu mua sắm “150.000 phôi thẻ E-partner Dual Interface dành cho khách hàng thường”.

Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí cho các đơn vị:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 55 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 13/1/2023 đến trước 16h30, ngày 18/1/2023 (Trong giờ hành chính).

Nhận Hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 55 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 13/1/2023 đến trước 16h30, ngày 18/1/2023 (Trong giờ hành chính).

VietinBank tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Xem 268 lần

footer