Bac A Bank Phan Đăng Lưu thay đổi địa chỉ, địa điểm phòng giao dịch

Thứ ba, 10 Tháng 1 2023 02:33

Ngày 04/01/2023, Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) đã nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh số 04/HCM-TTr3 và 05/HCM-TTr3 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập; thay đổi địa chỉ đặt trụ sở nhưng không thay đổi địa điểm đối với PGD An Phú thuộc chi nhánh Phan Đăng Lưu vào ngày 04/01/2023.

Theo đó, địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Phan Đăng Lưu - Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Phan Đăng Lưu - Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập

- Địa điểm cũ: 140 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: 416 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thay đổi địa chỉ đặt trụ sở nhưng không thay đổi địa điểm đối với Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Phan Đăng Lưu -Phòng giao dịch An Phú

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Phan Đăng Lưu - Phòng giao dịch An Phú

- Thông tin địa chỉ cũ: Số 1A Trần Não, Khu phố 3, phường Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin địa chỉ mới: Số 1A Trần Não, Khu phố 3, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem 237 lần

footer