KienLongBank Cai Lang thay đổi tên và chuyển sang địa điểm mới

Thứ ba, 27 Tháng 12 2022 03:18

Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) vừa cho biết, từ ngày 26/12/2022, chính thức đổi tên phòng giao dịch Cai Lang thành phòng giao dịch Sông Hàn và chuyển sang địa điểm hoạt động mới.

Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Kiên Long - phòng giao dịch Cai Lang

Địa chỉ cũ: Số 420, Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Kiên Long - phòng giao dịch Sông Hàn

Địa chỉ mới: Số 477 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 3647976.

Xem 201 lần

footer