PG Bank gia hạn mời thầu gói mua sắm “Gia hạn bản quyền phần mềm quản lý Kết nối vào mạng nội bộ (NAC) năm 2022”

Thứ năm, 22 Tháng 12 2022 01:50

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa cho biết, tiếp tục gia hạn thời gian chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Gia hạn bản quyền phần mềm quản lý kết nối vào mạng nội bộ (NAC) năm 2022” tại Tầng 24 - Tòa Mipec - 229 Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội. PG Bank mời các nhà cung cấp có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá kín theo Hồ sơ yêu cầu tham gia gói thầu nêu trên.

Theo đó, Công ty tham dự thầu sẽ được cung cấp bộ hồ sơ yêu cầu tại đây. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 12 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2022 đến trước 10 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2022. (giờ Việt Nam). Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến PG Bank muộn nhất là trước 10 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2022. Hồ sơ phải được niêm phong kín bên ngoài ghi rõ “Gia hạn bản quyền phần mềm quản lý kết nối vào mạng nội bộ (NAC) năm 2022”. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi tới địa chỉ trên quá giờ quy định ở trên.

Công ty cần biết thêm thông tin hãy liên hệ với đầu mối như bên dưới.

Hồ sơ đề xuất gửi về địa chỉ:

- Người nhận: Bà: Đinh Thị Ngân (Số điện thoại: 024 62811298 Ext 157) - Khối Tài chính

- Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa - Hà Nội.

Xem 219 lần

footer