VietinBank Đông Hà Nội mời tham gia gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

Thứ tư, 21 Tháng 12 2022 02:13

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội (VietinBank Đông Hà Nội) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ cho chi nhánh năm 2023”.

Thông tin bên mời thầu: VietinBank Đông Hà Nội

- Địa chỉ: Số 284, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 0243 8783 159

- Mã số thuế: 0100111948-078

Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Đông Hà Nội năm 2023

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ

- Nội dung gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các mục tiêu cố định tại trụ sở chi nhánh, các phòng giao dịch, cây ATM thuộc VietinBank Đông Hà Nội, mục tiêu di động áp tải vận chuyển hàng đặc biệt (tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản đảm bảo…).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023

Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Đông Hà Nội

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 13h00 ngày 20/12/2022 đến 13h00 ngày 27/12/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Đông Hà Nội. Địa chỉ: Số 284, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

Thời điểm đóng thầu: 13h00 ngày 27/12/2022

Thời điểm mở thầu: 13h30 ngày 27/12/2022

VietinBank Đông Hà Nội sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Xem 236 lần

footer