SCB Khánh hòa thay đổi tên và địa điểm phòng giao dịch Vĩnh Phước

Thứ ba, 20 Tháng 12 2022 03:18

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Khánh Hòa (SCB Khánh hòa) vừa cho biết, từ ngày 19/12, chính thức đổi tên phòng giao dịch Vĩnh Phước thành phòng giao dịch Phước Hải và chuyển địa điểm trụ sở đến số 118 đường Thích Quảng Đức (đường A4 cũ) Khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên gọi cũ: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa - phòng giao dịch Vĩnh Phước.

Địa chỉ cũ: Số 610 (số cũ 27) đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tên gọi mới: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Khánh Hòa - phòng giao dịch Phước Hải.

Địa chỉ mới: Số 118 đường Thích Quảng Đức (đường A4 cũ) Khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 354 42 42.

Ngày hoạt động: 19/12/2022.

Xem 266 lần

footer