CHỦ NHẬT, 05/02/2023

VietBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 02:39

Ngân hàng Việt Nam Thương tín (VietBank) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng để xử lý và thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật.

Tài sản thu giữ:

Tài sản bảo đảm 1: Bất động sản tại số 793/12A Trần Xuân Soạn, KP.4, Phường Tân Hưng,

Quận 07, TP.HCM.

Tài sản bảo đảm 2: Bất động sản tại số 793/6/1/2A Trần Xuân Soạn, KP.4, Phường Tân Hưng,

Quận 07, TP.HCM.

Chủ sở hữu/sử dụng: Ông Nguyễn Thanh An và Bà Nguyễn Bạch Ngọc

Thời gian dự kiến thu giữ: 09 giờ 30 phút, ngày 27/12/2022

Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm nêu trên.

Lý do thu giữ: Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, VietBank phải tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý và thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Xem 140 lần

footer