MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Văn Liêm

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 02:22

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng Trần Văn Liêm.

Tên khách hàng: Trần Văn Liêm

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 409364, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS06709, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 31/5/2019

Thời gian, lý do thu giữ: Thời gian thu giữ từ ngày 22/12/2022 đến khi thu giữ thành, lý do thu giữ TSBĐ bán đấu giá Tài sản thu hồi khoản vay

Địa điểm tài sản: Tại thửa đất số: 122; Tờ bản đồ số: 23; Địa chỉ: ấp Quí Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Xem 139 lần

footer