MSB thay đổi địa điểm đặt máy ATM tại thành phố Hải Phòng

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 02:07

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc thay đổi địa điểm của máy ATM tại thành phố Hải Phòng, kể từ ngày 17/11/2022.

Cụ thể, thay đổi địa chỉ 01 máy giao dịch tự động (ATM) tại thành phố Hải Phòng.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng - ATM số 05 Hải Phòng

Địa chỉ cũ: Số 541 Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Địa chỉ mới: Số 479 Hùng Vương, tổ dân số 5/4, phường Quán Toán, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Thời gian hoạt động: 17/11/2022

Được biết, MSB hiện có trên 263 Chi nhánh/Phòng giao dịch và 286 máy ATM trải dài trên 51 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Xem 133 lần

footer