MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Bùi Duy Hiếu

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 01:40

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng Bùi Duy Hiếu.

Tên khách hàng: Bùi Duy Hiếu

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR565624, số vào sổ cấp GCN: CS07560 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 02/05/2019, cập nhật biến động ngày 6/4/2022 đứng tên ông Bùi Duy Hiếu.

Thời gian, lý do thu giữ: Thời gian thu giữ từ ngày 23/12/2022 đến khi thu giữ thành, lý do thu giữ TSBĐ bán đấu giá Tài sản thu hồi khoản vay.

Địa điểm tài sản: Thửa đất số: 1914, Tờ bản đồ số: 3, Địa chỉ:  Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Xem 197 lần

footer