MSB bán đấu giá tài sản của khách hàng Hồ Văn Lộc

Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 03:26

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Hồ Văn Lộc, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Hồ Văn Lộc

Tên tài sản

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 882328, số vào sổ cấp GCN: CH 03943 do UBND quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/3/2016, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 25/6/2019 tại thửa đất số 525, tờ bản đồ số 37, diện tích 70,8m2 tại địa chỉ: 185/11B Ngô Chí Quốc, KP2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Và tài sản gắn liền với đất là Nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 882328, số vào sổ cấp GCN: CH 03943 do UBND quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/03/2016, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 25/06/2019.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 118118, số vào sổ cấp GCN: CH 06409 do UBND quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 01/7/2019 tại thửa đất số 529, tờ bản đồ số 37, diện tích 46,1m2 tại địa chỉ: 185/11C Ngô Chí Quốc, KP2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Và tài sản gắn liền với đất là Nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 118118, số vào sổ cấp GCN: CH 06409 do UBND quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 01/7/2019.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Bán và Khai thác TSBĐ - Ngân hàng QLTD-MSB (Tầng 11 - TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM)

- Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 05/12/2022.

- Hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp

- Liên hệ: Hoàng Kiều Trinh - P.Bán và Khai thác TSBĐ, điện thoại: 0902.331.678

Địa điểm tài sản/Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Xem 205 lần

footer