CHỦ NHẬT, 29/01/2023

Vietcombank thông báo về việc thực hiện quyền mua lại trái phiếu

Thứ ba, 29 Tháng 11 2022 02:43

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo về việc sẽ thực hiện quyền mua lại các trái phiếu do ngân hàng phát hành, với tổng giá trị 360 tỷ đồng.

Mã TPTV: VCB_BOND_RL10_2017_11

Kỳ hạn: 10 năm

Ngày có quyền mua lại: 20/12/2022

Ngày phát hành: 20/12/2017.

Ngày mua lại trước hạn: 20/12/2022

Tổng mệnh giá trái phiếu mua lại (tỷ đồng): 360

Giá mua lại mỗi trái phiếu: Theo quy định tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu tương ứng.

Xem 162 lần

footer