DongA Bank mời chào giá cung ứng nhân lực bảo vệ cho toàn hệ thống

Thứ hai, 14 Tháng 11 2022 03:42

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) cho biết, đang có nhu cầu về dịch vụ bảo vệ toàn hệ thống tại ngân hàng, mời Công ty cung ứng nhân lực bảo vệ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia.

Tên hồ sơ yêu cầu chào giá: Cung cấp dịch vụ bảo vệ toàn hệ thống DongA Bank

Nội dung yêu cầu chào giá:

- Chào giá theo từng Khu vực (Quận/Tỉnh/Thành phố) trên toàn hệ thống DongA Bank.

- Các ca trực yêu cầu chào giá: Ca 08 giờ; ca 12 giờ và ca 24 giờ.

- Các đơn vị quan tâm gửi báo giá và hồ sơ năng lực từ ngày 11/11/2022 đến trước ngày 21/11/2022. 

Thông tin liên hệ, nhận hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ chào giá:

- Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng Hành chánh Hội sở.

- Địa chỉ: Tầng 7 - 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.    

- Liên hệ: Chị Thái Thanh - 0703 691 697.

Xem 243 lần

footer