Eximbank mời thầu gói “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật”

Thứ hai, 07 Tháng 11 2022 03:31

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật”, mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu này.

Tên gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Loại gói thầu: Tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; lập và trình nộp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng để Eximbank nhận được Giấy phép xây dựng công trình theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 90 ngày.

Tên dự án: Trụ sở Eximbank Bình Tân.

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 04 tháng 11 năm 2022 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản lý XDCB&PTML - Ngân hàng Eximbank

- Địa chỉ: lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35202377

Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Xem 183 lần

footer