Eximbank mời thầu gói “Xây lắp - hệ thống kỹ thuật - nội thất”

Thứ sáu, 21 Tháng 10 2022 03:00

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói “Xây lắp - hệ thống kỹ thuật - nội thất”, mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu này.

Tên gói thầu: Xây lắp - hệ thống kỹ thuật - nội thất

- Loại gói thầu: Hỗn hợp.

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa - cải tạo xây dựng, hệ thống kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt nội thất rời.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 90 ngày (kể từ ngày khởi công).

Tên dự án: Sửa chữa - cải tạo Tòa nhà Eximbank Hà Nội.

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý XDCB&PTML - Ngân hàng Eximbank

- Địa chỉ: lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35202377

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT).

Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc

Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Xem 334 lần

footer