PG Bank mời thầu gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023”

Thứ sáu, 21 Tháng 10 2022 02:54

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói “Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023” tại tầng 24, tòa Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. PG Bank mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói nêu trên.

Công ty tham gia sẽ được PG Bank cung cấp miễn phí bộ Hồ sơ yêu cầu tại Khu vực lễ tân, tầng 24, tòa Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội hoặc xem chi tiết hồ sơ đính kèm cùng thư mời tại đây.

Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex muộn nhất là trước 17 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Hồ sơ phải được niêm phong kín bên ngoài ghi rõ “Hồ sơ chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2023”. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi tới địa chỉ trên quá giờ quy định.

Hồ sơ chào hàng cạnh tranh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính - Khối Vận hành, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xem 362 lần

footer