Eximbank mời thầu gói cung cấp “Trạm biến áp trụ ngồi thép 400KVA”

Thứ sáu, 21 Tháng 10 2022 02:44

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói cung cấp “Trạm biến áp trụ ngồi thép 400KVA”, mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu này.

Tên gói thầu: Trạm biến áp trụ ngồi thép 400KVA

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt đường dây và trạm biến áp trụ ngồi thép 400KVA.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 60 ngày (kể từ ngày khởi công).

Tên dự án: Sửa chữa - cải tạo Tòa nhà Eximbank Hà Nội.

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản lý XDCB&PTML - Ngân hàng Eximbank

- Địa chỉ: lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35202377

Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).

Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 VNĐ (Hai mươi mốt triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc

Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Xem 359 lần

footer