GPBank Quảng Ninh bán đấu giá bất động sản

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022 03:03

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) thông báo về đấu giá bất động sản tại tổ 4, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 1002 tại chung cư cao tầng Cái Dăm - Newlife Tower, Lô N02 - Khu A1, khu đô thị Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại: 0203.3816.731).

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Khu đô thị Hà Khánh A, phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh.

Thông tin về tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng hợp pháp 342,5m² đất và toàn bộ tài sản trên đất tại thửa đất số 94D, tờ bản đồ số 51 tọa lạc tại Tổ 4, Khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 099804 do UBND TP. Hạ Long cấp ngày 09/12/2009, Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: H 43258 đứng tên Ông Lê Ngọc Thuần và Bà Trần Thị Hải.’’

Giá khởi điểm: 2.917.320.000 (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm mười bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng./.)

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. Cụ thể: 583.464.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng/.)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/10/2022 đến 17h ngày 24/10/2022 (Trừ T7, chủ nhật).

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn/)

- Thời gian: Từ ngày 04/10/2022 đến 17h ngày 20/10/2022 (Giờ hành chính, ngày làm việc).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng và Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh.

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 25/10/2022

- Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh, số 1002 tại chung cư cao tầng Cái Dăm - Newlife Tower, Lô N02 - Khu A1, Khu đô thị Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (Kết hợp giơ biển)

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 345 lần

footer