BIDV Phú Mỹ chuyển địa điểm PGD Phú Hà

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022 02:59

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ (BIDV Phú Mỹ) cho biết, đã chuyển địa điểm Trụ sở Phòng Giao dịch (PGD) Phú Hà trực thuộc chi nhánh tới địa điểm mới, kể từ ngày 10/10/2022.

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ - Phòng Giao dịch Phú Hà

Tên viết tắt: BIDV Phú Mỹ - PGD Phú Hà

Địa điểm cũ: Khu phố Phú Hà - phường Mỹ Xuân - thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa điểm mới: Khu phố Phước Lập - phường Mỹ Xuân - thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian hoạt động tại địa điểm mới: Kể từ ngày 10/10/2022.

Xem 209 lần

footer