Agribank Thủ Đức chuyển địa điểm PGD Tam Phú

Thứ tư, 12 Tháng 10 2022 02:53

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Thủ Đức (Agribank Thủ Đức) thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch (PGD) Tam Phú trực thuộc chi nhánh kể từ ngày 17/10/2022.

Địa chỉ cũ: số 1136A Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ mới: Tầng 2 và Tầng 3 số 991 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày khai trương địa điểm mới: 17/10/2022.

Số điện thoại: 028.37297164

Số Fax: 028.37297163

Xem 228 lần

footer