GPBank Đông Đô bán đấu giá bất động sản

Thứ tư, 12 Tháng 10 2022 02:36

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Đông Đô (GPBank Đông Đô) thông báo về đấu giá bất động sản tại thôn Phương Viên (nay là thôn 5), xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt

- Địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 0985611168

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hoài Đức; Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tên tài sản: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 574, tờ bản đồ số 04, (diện tích theo sổ là 35m2), tại địa chỉ: Thôn Phương Viên (nay là thôn 5), xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 829592, số vào sổ cấp GCN: CH01840 do UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 đứng tên ông Nguyễn Chí Phương và bà Nguyễn Thị Quý.

- Số lượng: 01.

- Chất lượng tài sản: Bán theo hiện trạng.

- Nơi có tài sản: Thôn Phương Viên (nay là thôn 5), xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

- Giá khởi điểm: 883,070,000 VNĐ

- Tiền đặt trước: 176,614,000 VNĐ.

Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Bắt đầu: 08:00 18/10/2022

- Kết thúc: Kết thúc: 17:00 20/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: 08:00 22/09/2022 - 17:00 18/10/2022

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 22/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2022 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - Số điện thoại liên hệ: 082.8262.654.- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14:00 21/10/2022

- Địa điểm: công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Xem 207 lần

footer