CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Ái Vân

Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 02:56

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay đối với khách hàng Nguyễn Ái Vân để xử lý thu hồi nợ vay theo Quyết định số 1369/2022/QĐ-CB ngày 03/10/2020 của Tổng Giám đốc CB, được gửi tới bà Nguyễn Thị Bé và ông Lê Minh Hải và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

CB thực hiện quyền Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 883668, số vào sổ cấp GCN: CS10610 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 14/01/2021. Cụ thể như sau:

Thửa đất số: 438; Tờ bản đồ số: 7; Địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, Long An; Diện tích: 1.885 m²; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tài sản gắn liền với đất.

Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

Thời gian thu giữ tài sản: Từ lúc 10h00 ngày 26 tháng 10 năm 2022 cho đến khi thu giữ xong.

Chi tiết theo Quyết định xem tại đây.

Xem 222 lần

footer