CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Lương Tuấn Anh (bà Nguyễn Thị Bé chủ sở hữu TSBĐ)

Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 02:52

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay đối với khách hàng Lương Tuấn Anh để xử lý thu hồi nợ vay theo Quyết định số 1372/2022/QĐ-CB ngày 03/10/2020 của Tổng Giám đốc CB, đã được gửi tới bà Nguyễn Thị Bé (người bảo lãnh và chủ sở hữu TSBĐ của khách hàng Lương Tuấn Anh) và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

CB thực hiện quyền Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BG844421, số vào sổ cấp GCN: CH01044 do UBND TP. Tân An, Long An cấp ngày 06/12/2011. Cụ thể như sau:

Thửa đất số: 4 - Tờ bản đồ số: 41; Địa chỉ thửa đất: Phường 5, TP. Tân An, Long An; Diện tích: 369 m² (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi chín mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất; Tài sản gắn liền với đất.

Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

Thời gian thu giữ tài sản: Từ lúc 10h00 ngày 25 tháng 10 năm 2022 cho đến khi thu giữ xong.

Chi tiết theo Quyết định xem tại đây.

Xem 220 lần

footer