BIDV Bình Tân thông báo lần 3 về đấu giá tài sản tại quận 1

Thứ tư, 05 Tháng 10 2022 03:29

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Tân (BIDV Bình Tân) thông báo lần 3 về việc bán đấu giá tài sản tại quận 12.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa chỉ 195 Đường TTN 1A, khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số phát hành CN456237, Số vào sổ cấp GCN: CS05189 do Sở TN &MT TP.HCM cấp ngày 18/03/2019, cụ thể:

Thửa đất:

- Thửa đất số: 410

- Tờ bản đồ số: 34

- Địa chỉ: 195 đường TTN 1A, khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

- Diện tích: 198m2 (bằng chữ: Một trăm chín mươi tám mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở 177.4 m2, đất trồng lúa 20.6 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài; Đất trồng lúa: đến ngày 15/10/2063

- Nguồn gốc sử dụng: được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất    : 177.4m2; Được tặng cho đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 20.6m2

Nhà ở:

- Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ

- Diện tích xây dựng: 141.4m2

- Diện tích sàn: 205.3m2

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp (hạng): III

- Thời hạn sở hữu: -

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân.

- Địa chỉ: Số 300-302 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH.

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM.

Thông tin liên quan đến việc đấu giá tài sản lần 3:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá lần 3: 11.320.440.000 VND (Bằng chữ: Mười một tỷ, ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Giá này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Khoản tiền đặt trước: 1.132.044.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2022 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2022 tại nơi có tài sản - số 195 Đường TTN 1A, khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 07/10/2022, 10/10/2022 và 11/10/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Bến Thành - địa chỉ số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức và phương thức đấu giá tài sản:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Thông tin liên hệ:

- CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH, Địa chỉ số: 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM (Bà Lê Thị Yến Nhi - Điện thoại: 0973.009.390)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân (BIDV Bình Tân), Số 300-302 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hệ: Ông Nguyễn An Toàn - Điện thoại:  0941.714.960)

Chi tiết thông báo lần 3 của BIDV xem tại đây.

Xem 395 lần

footer