GPBank mời thầu gói khám sức khỏe năm 2022 cho CBNV Trụ sở chính

Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 02:44

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia gói thầu “Khám sức khỏe năm 2022 cho CBNV Trụ sở chính GPBank”.

Bên mời báo giá: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.

Đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia báo giá (nộp báo giá, hồ sơ năng lực) gói: “Khám sức khỏe năm 2022 cho CBNV Trụ sở chính GPBank”.

Đơn vị  có nguyện vọng tham gia chào giá có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại file đính kèm hoặc liên hệ đến, Phòng Hành chính & Quản trị - Trụ sở chính GPBank,Tầng 19, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà nội (điện thoại liên hệ: 024 37 345 345 - máy lẻ 5088).

Thời gian, địa điểm nộp yêu cầu chào giá và hồ sơ năng lực: từ thời điểm thông tin được đăng thông tin chính thức lên Website GPBank đến 16 giờ 00  ngày 5 tháng 10 năm 2022.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) mời đại diện của các dơn vị nộp yêu cầu chào giá và hồ sơ năng lực tới địa điểm nêu trên.

Chi tiết xem tại dây.

Xem 200 lần

footer