Bac A Bank Bình Định chuyển địa điểm PGD Diêu Trì

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 03:35

Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Bình Định (Bac A Bank Bình Định) cho biết, sẽ chính thức chuyển địa điểm Phòng giao dịch (PGD) Diêu Trì sang địa điểm mới, kể từ ngày 6/10/2022.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Bình Định – Phòng giao dịch Diêu Trì

Địa chỉ cũ: Số 153 đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Địa chỉ mới: Số 45 đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Thời gian chính thức chuyển địa điểm: Ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Xem 220 lần

footer