VietinBank mời thầu gói mua sắm “155.000 phôi thẻ E-Partner Dual Inteface dành cho khách hàng cao cấp”

Thứ tư, 28 Tháng 9 2022 02:58

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, đang có kế hoạch tổ chức gói mua sắm “155.000 phôi thẻ E-Partner Dual Inteface dành cho khách hàng cao cấp”, bằng nguồn vốn của ngân hàng. VietinBank mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu trên.

Địa điểm và thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí cho các đơn vị tại:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 28/9/2022 đến trước 16h30 ngày 6/10/2022 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 30/9/2022 đến trước 9h30 ngày 7/10/2022 (trong giờ hành chính).

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Xem 216 lần

footer