PG Bank mời thầu gói “Gia hạn bản quyền phần mềm quản lý tài khoản đặc quyền (PAM) năm 2022”

Thứ ba, 27 Tháng 9 2022 08:35

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Gia hạn bản quyền phần mềm quản lý tài khoản đặc quyền (PAM) năm 2022” tại Tầng 24 - Tòa Mipec - 229 Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội, mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu.

Chi tiết bộ hồ sơ yêu cầu tại đây. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 12 giờ 00, ngày 26/09 /2022 đến trước 12 giờ 00, ngày 03/10/2022 (giờ Việt Nam)

Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến PG Bank muộn nhất là trước 12 giờ 00, ngày 03/10/2022.

Hồ sơ phải được niêm phong kín bên ngoài ghi rõ “Gia hạn bản quyền phần mềm quản lý tài khoản đặc quyền (PAM) năm 2022”. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi tới địa chỉ trên quá giờ quy định ở trên.

Các nhà thầu cần biết thêm thông tin hãy liên hệ với đầu mối Bà: Đinh Thị Ngân (Số điện thoại: 024 6281 1298  Ext 157) - Khối Tài chính, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa - Hà Nội.

Xem 302 lần

footer