Viet Capital Bank điều động bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ thành viên chuyên trách Ủy ban Nhân sự HĐQT

Thứ ba, 27 Tháng 9 2022 03:11

Ngày 21/09/2022, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) đã ra quyết định điều động Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Ủy ban Nhân sự HĐQT.

Theo đó, Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Viet Capital Bank kể từ ngày 01/10/2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà gia nhập Viet Capital Bank từ năm 2008 giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách mảng Nhân sự và Hành chính của ngân hàng. Trước đó, Bà cũng từng nắm giữ vị trí Phó chánh thanh tra tại Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Với kinh nghiệm và những đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển của Ngân hàng, đặc biệt trong quản trị nguồn nhân lực, đồng thời để góp phần thực hiện các mục tiêu của ngân hàng trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã điều động bà Nguyễn Thị Thu Hà với chức vụ mới Thành viên chuyên trách Ủy ban Nhân sự.

Như vậy, từ ngày 01/10/2022 ban Tổng Giám Đốc Viet Capital Bank còn lại 3 thành viên gồm Tổng Giám Đốc và 2 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách.

Xem 352 lần

footer