MSB Hậu Giang chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2022 07:17

Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hậu Giang (MSB Hậu Giang) cho biết, sẽ thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang địa điểm mới và hoạt động chính thức tại địa chỉ mới kể từ ngày 03/10/2022.

Tên gọi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Hậu Giang

Địa điểm cũ: Số 71 đường 30/4, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Địa điểm mới: Một phần của Tầng 1 và Tầng 2 (tổng diện tích 327 m2) Tòa nhà TNL Plaza Hậu Giang có địa chỉ tại: Số 16A đường Nguyễn Công Trứ, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Ngày hoạt động chính thức: MSB Hậu Giang hoạt động chính thức tại địa chỉ mới kể từ ngày 03/10/2022

Nội dung hoạt động: Theo chức năng của chi nhánh tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Xem 383 lần

footer