VietinBank thông báo lãi suất trái phiếu mã CTG1929T2/01 phát hành ra công chúng năm 2019

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2022 06:51

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo trái phiếu mã CTG1929T2/01 phát hành ra công chúng năm 2019, có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi từ ngày 27/9/2022 đến ngày 27/9/2023 (không bao gồm ngày 27/9/2023 là 6,8%/năm.

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Địa chỉ Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Mã trái phiếu: CTG1929T2/01.

Mệnh giá: 10.000.000 đồng/trái phiếu

Kỳ hạn: 10 năm

Ngày phát hành: 27/9/2019

Ngày đáo hạn: 27/9/2029

Tổng số lượng phát hành: 200.000 trái phiếu

Kỳ tính lãi: Từ ngày 27/9/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/9/2023

Lãi suất tham chiếu: 5,6%/năm

Lãi suất trái phiếu áp dụng (*): 5,6%/năm

(*) Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Trong đó:

Lãi suất tham chiếu: Bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng tham chiếu tại ngày 16/09/2022 như sau:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: 5,6%/năm;

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 5,6%/năm;

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 5,6%/năm;

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: 5,6%/năm.

Biên độ lãi suất: 1,2%/năm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities). Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Phòng Dịch vụ chứng khoán. Điện thoại: 0243 9741 771 (Ext: 6999).

Xem 170 lần

footer