OceanBank thông báo dừng triển khai sản phẩm tiền gửi Heo đất 4.0

Thứ năm, 22 Tháng 9 2022 02:37

Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho biết, kể từ ngày 01/10/2022, ngân hàng sẽ chính thức tạm dừng triển khai Sản phẩm tiền gửi Heo đất 4.0 dành cho khách hàng cá nhân.

Các khoản tiền gửi Heo đất 4.0 hiện hữu vẫn tiếp tục được thực hiện theo các nội dung đã quy định và niêm yết trong quy định về tiền gửi tiết kiệm online của OceanBank (Khách hàng được tiếp tục gửi thêm hoặc tất toán qua ứng dụng Easy OceanBank Mobile) đến khi khoản tiền gửi đến hạn hoặc tất toán.

Khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm phù hợp khác tại đây.

Xem 142 lần

footer