MSB bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Trung Thành

Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 02:05

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Trung Thành, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Nguyễn Trung Thành

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CD392077; Số vào sổ cấp GCN CS00748 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/05/2016, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho ông Nguyễn Trung Thành và bà Lâm Mỹ Trà ngày 02/7/2019.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Người có tài sản đấu giá đến hết ngày 24/09/2022 (Liên hệ: Trần Quốc Ngọc - CVCC QHKH, điện thoại: 0938 09 1299).

Địa điểm tài sản/Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tòa nhà TNR, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Xem 224 lần

footer