VietinBank Uông Bí bán đấu giá tài sản thanh lý

Thứ hai, 19 Tháng 9 2022 02:42

Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng Thanh lý thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Uông Bí (VietinBank Uông Bí) thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý đã qua sử dụng.

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát: 14N-6187; Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số loại: PAJERO GL; Màu sơn: xanh; số chỗ ngồi: 05 chỗ; Năm sản xuất: 2008; Nước sản xuất: Nhật Bản. Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 01.2707/2022/TĐG-QN ngày 29/7/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh.

Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định, chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại thuế, các chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

- Bước giá: 3.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ hồ sơ.

Nơi có tài sản đấu giá: Tại trụ sở của VietinBank Uông Bí, địa chỉ: Số 466 đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 15/9/2022 đến ngày 23/9/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 125000099842 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 23/9/2022, ngày 26/9/2022 và ngày 27/9/2022). Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 28/9/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết xin liên hệ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, số điện thoại: 0203 2488 899.

VietinBank Uông Bí thông báo đến các đơn vị được biết và rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua tài sản đấu giá nêu trên tham gia đấu giá.

Xem 211 lần

footer