Bac A Bank Hà Tĩnh thay đổi địa điểm trụ sở PGD Trần Phú

Thứ sáu, 16 Tháng 9 2022 02:27

Ngày 15/09/2022, Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Hà Tĩnh (Bac A Bank Hà Tĩnh) đã chính thức thay đổi địa điểm trụ sở của Phòng giao dịch (PGD) Trần Phú, từ số 151A đường Trần Phú sang địa điểm mới số 205 - 205A đường Trần Phú.

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Trần Phú.

Địa điểm cũ: 151A đường Trần Phú, Khối phố 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa điểm mới: 205 - 205A đường Trần Phú, Khối phố 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem 204 lần

footer