CHỦ NHẬT, 05/02/2023

BIDV Cà Mau chuyển địa điểm trụ sở PGD Thành phố Cà Mau

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 02:13

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) thông báo sẽ thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch (PGD) Thành phố Cà Mau từ ngày 12/9/2022.

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau - Phòng Giao dịch Thành phố Cà Mau

Tên viết tắt: BIDV Cà Mau - PGD Thành phố Cà Mau

Địa điểm cũ: Số 53 đường Đề Thám - Phường 2 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Địa điểm giao dịch mới: Số 12 đường Lý Bôn - Phường 2 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Thời gian hoạt động tại địa điểm mới: kể từ ngày 12/09/2022.

Xem 219 lần

footer