MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần 139

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 02:09

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty Cổ phần 139

Tên khách hàng: Công ty CP 139

Tên tài sản

- Quyền sử dụng đất theo theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 889409, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số: CH 00019 do UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cấp ngày 20/6/2013 đứng tên ông Vũ Văn Toán và bà Lê Thị Xuân

- Quyền sử dụng đất theo theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BX634999, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số: CH 00121 do UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cấp ngày 18/3/2015 đứng tên ông Vũ Văn Toán và bà Lê Thị Xuân

Thời gian thu giữ: Sau ngày 23/09/2022

Địa điểm thu giữ: Thôn Lôi Trạch, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

Lý do thu giữ: Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Xem 275 lần

footer