LOTTE Finance mời thầu cung cấp dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm Fortinet

Thứ năm, 08 Tháng 9 2022 02:31

Công ty tài chính LOTTE Finance thông báo về việc tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm Fortinet.

Tên đơn vị mời chào giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance)

Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm Fortinet của Lotte Finance

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 17:30 giờ, ngày 12 tháng 09 năm 2022.

Người nhận: Dương Thị Châu Anh - Nhân viên phòng Hành chính (Mobile: 024 3333 7007).

Địa chỉ: Tầng 12A, tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội ("Hợp đồng mẫu", chi tiết vui lòng liên hệ với Ms. Nhiệm - IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; "Hồ sơ mời thầu" xem tại đây).

Xem 207 lần

footer