LienVietPostbank Hà Nam thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Đồng Văn

Thứ tư, 07 Tháng 9 2022 04:08

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nam (LienVietPostbank Hà Nam) thông báo sẽ chính thức thay đổi địa điểm hoạt động Phòng Giao dịch Đồng Văn kể từ Thứ Hai, ngày 12/9/2022.

Địa điểm cũ: Số 278 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Địa điểm mới: 231 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Xem 201 lần

footer